Sponsors

Logo Topsport Defensie

Topsport Defensie

Eind 2010 kreeg Ruben de kans om bij Topsport Defensie aan te sluiten. Hiervoor kreeg hij in de winter een basis-opleiding van 9 weken. Sindsdien kan Ruben rekenen op de steun van het Belgische defensie. Defensie voorziet vijftien plaatsen voor topsporters (elite) die tot de internationale top behoren en voorziet dertig plaatsen voor beloftevolle jongeren die het prestatieprofiel en de intrinsieke kwaliteiten hebben om de Olympische spelen te halen. Deelnemen aan de spelen van 2016 in Rio is bijgevolg ook een doel voor Ruben. De Topsporters Defensie hebben het statuut van militair met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Elk jaar worden er normen opgelegd. Deze normen moeten behaald worden om het statuut als topsporter defensie te behouden. Dankzij dit statuut kan Ruben stap voor stap doorgroeien naar de top. Met dit project wenst Defensie tevens: (1) Doorgroeikansen te bieden aan jonge beloftevolle atleten in de transitfase. (2) De maatschappelijke functie van Belgische topsporters te ondersteunen en daarmee het belang aantonen dat Defensie hecht aan de sociale functie van sport.

Habitat mountainbike team

Tarteletto - Isorex

Ruben concentreert zich vooral op het Mountainbiken. Ruben zal zijn programma in 2018 afwerken als Mountainbiker in functie van de Olympische Spelen 2020, en zal bij Tarteletto het wegprogramma invullen in samenspraak met de teamleiding.

Scroll To Top